www.Toplulu.comwww.Toplulu.net

眼跳.耳鳴.耳熱.心驚.面熱.嚏噴法

眼 跳 法 耳 鳴 法
時辰左 眼右 眼時辰左 耳右 耳
左有貴人右有酒食左主女思右主失財
左有愁思右有人思左主口舌右主詞訟
左遠人來右有喜事左主失財右主心急
左貴人來右主和吉左主坎坷右主客至
左遠人至右主損財左主遠行右主客至
左主飲食右主凶惡左主凶事右主大吉
左有飲食右主凶事左主遠人右主親來
左主吉昌右有小損左主酒食右主人來
左有時相右有喜事左主行人右主喜事
左有客至 右有親來 左主失財 右主大吉
左有時相右有客至左主酒食右主客至
左有貴客右有是非左主大吉右主酒食

耳 熱 法 面 熱 法
時辰左 耳右 耳時辰含 意
主有僧道右有吉事主有喜吉、又有財吉
主有喜事臨身大吉主有喜事、臨身大吉
主有酒財右臨大吉主有遠客、來敘面吉
主有遠客右有大吉主有酒食、友人來吉
主有財喜大通違吉主有遠客、相逢喜吉
主失財物臨事不吉主有惡事、相見大吉
主有喜吉事業大吉主姻親至、相見大吉
主有客至右有人求主有訟詞、口舌是非
主有喜事右有酒宴主有高賢、來會道吉
主有女事姻緣吉至主有賢士、臨面敘吉
主有爭訟右有吉事主有酒食、自送來吉
主有官司右有訟詞主有官非、口舌不吉

心 驚 法 嚏 噴 法
時辰含 意時辰含 意
主有女性思慕大吉主有酒食相會喜吉
主有惡事臨門大凶女人勸息客至求事
主有客至候食大吉主有女性敘會飲食
主有酒食有客來吉主有得財得物大吉
主有盛會喜事大吉主終日有酒食大吉
主有女性思慕大吉主有喜至求財大吉
主有酒食客至大吉主有遠方友客邀宴
主有女性思慕大吉主有酒食吉利之事
主有大喜之事無患夜夢驚恐酒食不安
主有人送信至大吉主女性事求敘者吉
主有貴人即至大吉主女性思慕會者吉
主有奇惡要事大凶主遇虛驚反得吉利

犬 吠 法
時辰含 意時辰含 意
主婦時有爭鬥惡事主有酒食敘會之宴
主有心憂不吉之事主有妻子死惡凶兆
主有得利財帛吉事主家宅有小口之凶
主有雄心得財吉事主臨冠進祿者大吉
主有財喜亨通吉事主有口舌招災者凶
主有遠親信至者吉主有官非訟詞凶事

回 首 頁

品味人生資訊網 Toplulu.com © 1998 - 2007. All Rights Reserved.
1999.7.1 建置